UAB Jelendenta pacientų registracijos taisyklės

Konsultacijoms ar vizitui registruokitės iš anksto

Atvykstant būtina turėti asmens dokumentą.

Informuojame, kad pacientas, pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 12 straipsnio 3 dalį, užsiregistravęs vizitui, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti sveikatos priežiūros įstaigą ne vėliau kaip 24 valandas iki numatomo vizito pradžios.

Po apžiūros registruojantis sekančiam vizitui imamas vizito registracijos mokestis, kurio kaina yra nuo 30 eur/val iki 300 eur/val atsižvelgiant į numatytos procedūros apimtį ir reikalingus paruošiamuosius darbus.

Jeigu pacientas numatytu laiku neatvyko ir nepranešė prieš 24 val. – vizito registracijos mokestis negrąžinamas.

Atvykus vizitui sutartu laiku vizito registracijos mokestis įskaičiuojamas į gydymo kainą.

Kaina nustatoma atsižvelgiant į intervacijos apimtį, manipuliacijų sudėtingumą ir sunaudotų medžiagų kiekį.Šiame puslapyje nurodytos kainos yra informacinio pobudžio, kurios gali būti  keičiamos be išankstinio informavimo !!!!